Przejdź do głównej treści
Gabinet interwencyjnego leczenia bólu
i medycyny regeneracyjnej

Gabinet interwencyjnego leczenia bólu i medycyny regeneracyjnej

UWAGA: Rejestracja telefoniczna dostępna jest wyłącznie w środy i czwartki od godziny 9:00 do 14:00, pod nr 68 506 64 90. W przypadku problemów z dodzwonieniem się, zalecamy rejestrację online.


Czym się zajmujemy?

Ból towarzyszy nam w przebiegu różnych schorzeń lub też jest związany z przebytym urazem. Przez krótki czas jest on wskazówką że dzieje się coś złego – jest to ból ostry (spełnia rolę ostrzegawczą), ale utrzymujący się długo ból (powyżej 3 miesięcy) staje się chorobę samą w sobie i niesie niekorzystne skutki dla naszego organizmu zarówno fizyczne jak i też psychiczne – to ból przewlekły. Leczenie bólu przewlekłego ma na celu poprawę stanu psychicznego (uwolnienie nas od nękającego cierpienia), ale również umożliwia nam podjęcie dalszego leczenia rehabilitacyjnego w pełnym zakresie, powrocie do pracy lub choćby pozwala na przespanie nocy bez bólu.

Ból przewlekły można leczyć różnymi sposobami od tabletek poprzez miniinwazyjne techniki interwencyjne. W naszym gabinecie stosujemy techniki leczenia interwencyjnego oparte o kriolezje (zamrażanie) i termolezję (podgrzewanie) oraz metody leczenia regeneracyjnego – takie jak proloterapia i podaż osocza bogatopłytkowego (PRP).
Wykorzystujemy do leczenia interwencyjnego USG aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Czasami stosujemy akupunkturę, która odpowiednio zastosowana jest właściwie pozbawiona działań ubocznych w przeciwieństwie do leków. Kwalifikacja do zabiegu interwencyjnego odbywa się po badaniu klinicznym, analizie badań obrazowych, ale przede wszystkim po pozytywnym wyniku iniekcji diagnostycznej w okolicy planowanej kriolezji / termolezji z użyciem leku miejscowo znieczulającego. Redukcja bólu o ponad 70% (nawet krótkotrwała) jest dobrym wskaźnikiem prognostycznym.

Komu możemy pomóc?

Komu możemy pomóc?

Chciałoby się odpowiedzieć, że wszystkim, ale niestety nie zawsze jest to możliwe. Czasami nasze leczenie jest tylko wstępem lub częścią całościowego leczenia choroby. Może być pomocne przed zabiegiem lub po zabiegu operacyjnym. Ocenę tego możemy jednak dokonać tylko po badaniu klinicznym i zapoznaniu się z historią choroby pacjenta.

Dlatego tak ważne jest, aby na pierwszą wizytę zabrać ze sobą całość swojej dokumentacji medycznej (zarówno tej obrazowej rtg, KT, NMR, ale też spis wszystkich swoich leków i wypisów ze szpitala).

UWAGA: OBSŁUGUJEMY WYŁĄCZNIE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE.

Komu możemy pomóc?

Co leczymy?

W zasadzie staramy się pomóc wszystkim pacjentom, którzy cierpią z powodu bólu przewlekłego. Leczymy bóle w zakresie kręgosłupa, głowy, kończyn, pooperacyjne, popółpaścowe, zwyrodnieniowe lub pourazowe. Niekiedy kierujemy naszych pacjentów na badania obrazowe/laboratoryjne lub do innego specjalisty oraz na leczenie rehabilitacyjne. Wszystko to jest częścią całościowego leczenia.

Poniżej znajdą Państwo skrótowe wyjaśnienie niektórych metod stosowanych w naszym gabinecie.

Kriolezja

Szczegóły

Kriolezja - (odnerwienie, krioanalgezja, krioneuroablacja, krioneuroliza, selektywne odnerwienie) to fizykalna technika leczenia bólu za pomocą niskich temperatur. Przy pomocy specjalnej sondy mrozimy fragmenty tkanki nerwowej. Dzięki zamrożeniu nerwu uzyskujemy zablokowanie przewodnictwa czuciowych impulsów nerwowych, więc nie czujemy dolegliwości bólowych.
Zasadniczym wskazaniem do kriolezji są przewlekłe dolegliwości bólowe, związane z uciskiem lub stanem zapalnym nerwów obwodowych.

Obejmują one najczęściej:

 • zespoły bólowe kręgosłupa (np. dyskopatia, choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa i związany z nimi ucisk gałęzi grzbietowych nerwów rdzeniowych),
 • ból kończyny górnej (np. neuralgia nerwu nadłopatkowego lub nerwu promieniowego),
 • ból kończyny dolnej (np. neuralgia nerwu skórnego bocznego uda, nerwu udowo-goleniowego lub nerwu piszczelowego, ostroga piętowa, nerwiak Mortona),
 • ból stawu krzyżowo-biodrowego,
 • ból czaszkowo-twarzowy (np. neuralgia gałęzi nerwu trójdzielnego, nerwów potylicznych większego i mniejszego, nerwu potylicznego trzeciego, nerwu językowo-gardłowego, nerwu usznego większego),
 • ból klatki piersiowej (neuralgia nerwów międzyżebrowych),
 • ból ściany brzucha (np. neuralgia nerwu biodrowo-podbrzusznego, nerwu udowo-płciowego i nerwu biodrowo-pachwinowego),
 • ból miednicy i krocza (np. neuralgia nerwu sromowego, nerwów pośladkowych, nerwów zasłonowych),
 • ból przy łokciu tenisisty, łokciu golfisty, zespole bolesnego barku i zespole cieśni nadgarstka,
 • bóle fantomowe,
 • bóle pooperacyjne,
 • bóle nowotworowe.

Kriolezję powinni rozpatrzyć pacjenci, którzy nie mogą korzystać z leczenia farmakologicznego lub nie uzyskali po nim bądź po rehabilitacji poprawy lub z wielu powodów nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego.
Ze względu na czasowe wyłączenie przewodnictwa nerwowego kriolezja jest stosowana wyłącznie w zakresie unerwienia dróg czuciowych (wyjątek nerw nadłopatkowy).

Przeciwwskazaniami do zabiegu są:

 • brak współpracy z pacjentem (konieczny dobry kontakt w czasie stymulacji i mrożenia),
 • zaburzenia krzepnięcia,
 • zmiany infekcyjne skóry w rejonie planowanej kriolezji,
 • brak zgody pacjenta,
 • ciąża.

Termolezja

Szczegóły

Termolezja - Zabieg o podobnym do kriolezji działaniu przeciwbólowym, tu jednak wykorzystuje się wysoką temperaturę 70–90°C uzyskaną na końcu specjalnej elektrody podłączonej do generatora prądu o bardzo wysokiej częstotliwości (500 kHz) – stąd alternatywna nazwa zabiegu radiofrekwencja (RF). Metodę można zastosować do termicznego uszkodzenia zakończeń nerwowych przewodzących ból poprzez ciągłą RF (ang. continous radiofrequency – CRF), gdzie temperatura osiąga powyżej 70°C lub do neuromodulacji, stosując temperaturę 42°C metodą pulsacyjną (ang. pulsed radiofrequency – PRF) poprzez odpowiednią modulację elektryczną w celu wyłączenia przewlekłego bólu spowodowanego aktualnym lub zastarzałym uszkodzeniem korzeni nerwowych .

Poza chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, w której bólu nie można skutecznie opanować innymi metodami, wśród wskazań do termolezji wymienić można takie, jak:

 • choroby kręgosłupa związane z trudnym do leczenia bólem, np. w przebiegu niektórych przypadków dyskopatii;
 • neuralgia nerwu trójdzielnego, klasterowe bóle głowy – są to stany neurologiczne, związane z nieprawidłową aktywacją włókien odpowiedzialnych za przewodzenie bólu;
 • przerzuty nowotworowe do kości – często związane są z bardzo silnym, opornym na leczenie bólem.

Termolezję wdraża się również w innych stanach, gdy istnieją uzasadnione przypuszczenie, że okaże się skuteczna.

Przeciwwskazania do termolezji wiążą się z techniką wykonania zabiegu i obejmują między innymi:

 • zmiany zapalne skóry (np. ropnie) uniemożliwiające wprowadzenie igły w odpowiednim miejscu,
 • ciążę (ze względu na niebezpieczne dla płodu promieniowanie jonizujące),
 • ciężkie, niestabilne choroby (np. niewydolność serca),
 • niektóre choroby psychiczne,
 • wszczepiony stymulator / kardiowerter-defibrylator serca.

Ponadto, z uwagi na małą skuteczność zabiegu lub niewystarczającą ilość dowodów popierających słuszność jego wykonania, zabiegu termolezji nie stosuje się między innymi u osób:

 • które nie zareagowały na wcześniejsze próby blokady odpowiednich nerwów,
 • z wyraźnym źródłem bólu (np. przepukliną krążka międzykręgowego),
 • z udowodnionymi nieprawidłowościami neurologicznymi,
 • u których skuteczne okazują się metody nieinwazyjne.

Nadoponowe podanie sterydu

Szczegóły

Nadoponowe podanie sterydu - zastrzyki nadtwardówkowe (epiduralne) są metodą nieoperacyjnego leczenia rwy kulszowej, rwy udowej oraz rwy barkowej. Szybko i skutecznie uśmierzają ból. Ich efekty są najlepsze oraz są one najbezpieczniejsze, kiedy ich wykonanie jest monitorowane za pomocą fluoroskopii. Przeciwwskazania do zabiegu są podobne jak w kiolezji i termolezji ale szczegółowo będą omówione w czasie wizyty.

Osocze bogatopłytkowe (PRP)

Szczegóły

Osocze bogatopłytkowe (PRP) - Stymulowanie własnych komórek do regeneracji jest możliwe dzięki pobraniu naszej własnej krwi. Próżniowo pobierane jest od 1 do 3 probówek. Następnie, w probówce laboratoryjnej, odwirowuje się krew, oddzielając bogatopłytkowe osocze od czerwonych krwinek. Dzięki zastosowaniu odczynnika możliwe jest uzyskanie ponad 90% płytek. PRP podaje się za pomocą iniekcji dostawowej lub okołostawowej (czyli za pomocą zastrzyków), w razie potrzeby pod kontrolą USG. Zabieg przeprowadzany w gabinecie jest szybki i bezpieczny dla pacjenta, ponieważ dzięki zastosowaniu czynników z własnej krwi wykluczona jest u niego reakcja uczuleniowa.

PRP działa poprzez aktywację płytek krwi zawartych w bogatopłytkowym osoczu do produkcji specyficznych czynników wzrostu. Efektem jest pobudzenie procesów regeneracji tkanek, tworzenie nowych naczyń krwionośnych oraz produkcja kolagenu. Dzięki tej metodzie można odtwarzać uszkodzone tkanki i struktury w przypadkach takich, jak: łokieć tenisisty, łokieć golfisty, opóźniony zrost kości, ostrogi piętowe, kolano skoczka, uszkodzenia ścięgien i mięśni, zwyrodnienie ścięgna Achillesa.

Blokady diagnostyczno / lecznicze

Szczegóły

Blokady diagnostyczno / lecznicze – jest to procedura polegająca na podanie leku znieczulenia miejscowego w okolice nerwu. Jeśli określone miejsce jest źródłem bólu to powinna nastąpić czasowe ustąpienie dolegliwości. Blokady te wykonujemy w celach diagnostycznych (określenie co jest przyczyną bólu), prognostycznych (np przed zabiegami kriolezji i termolezji) i leczniczo (aby umożliwić przerwanie spirali bólu).

Proloterapia

Szczegóły

Proloterapia - leczenie polega na wielokrotnym podaniu dextrozy w miejsce zmienione chorobowo. Dextroza (substancja którą podaje się w postaci zastrzyku) jest odmianą glukozy - cukru, który jest wszechobecny w naszym organizmie. W związku z tym, jego podawanie nie wywołuje reakcji alergicznych czy działań niepożądanych. Szczególny sposób podania dextrozy i jej wysokie miejscowe stężenie doprowadzają do stymulacji naprawy uszkodzonych tkanek bezpośrednio przez nasz organizm.

Podczas proloterapii (łącznie 3-5 sesji, każda w odstępie 4 tygodni) podawana dextroza doprowadza do powstania niewielkiego, kontrolowanego stanu zapalnego w miejscu iniekcji. To z kolei doprowadza do ściągnięcia komórek zajmujących się odbudową zniszczonych tkanek. Samo podanie leku następuje przy użyciu bardzo cienkiej igły i poprzedzone jest zastosowaniem znieczulenia miejscowego.

Efekt leczenia widoczny jest po okresie 3-5 tygodni od iniekcji leku.

Akupunktura

Szczegóły

Akupunktura - jest to metoda terapii rozmaitych schorzeń za pomocą nakłuwania specjalnymi igłami ciała pacjenta. Akupunktura jest metodą dobrze uzupełniającą najczęściej stosowane formy zwalczania bólu. Ten zabieg nie zastąpi innych metod, ale jest uzupełnieniem, które pozwala pomóc wielu pacjentom. szczególnie tym, u których ból jest leczony farmakologicznie - ta metoda pozwala np. na zmniejszenie podawanych dawek leków. Dzięki akupunkturze dochodzi do poprawy przepływu krwi w danym narządzie lub okolicy ciała co powoduje zmniejszenie natężenia odczuwanego bólu. Uwalnianie w czasie zabiegu akupunktury różnych neuroprzekaźników pomaga zmniejszyć stan zapalny będący przyczyną bólu.

Gdzie nas znaleźć?

Przychodnia Żyj Bez Bólu
Napisz: przychodnia@zyjbezbolu.com
Zadzwoń: 68 506 64 90
Rejestracja telefoniczna czynna w środy i czwartki od 9:00 do 14:00

Gdzie nas znaleźć?

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja ŻYJ BEZ BÓLU (dalej: Fundacja) z siedzibą w Zielonej Górze, 65-127, przy ul. Gorzowska 20. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: fundacja@zyjbezbolu.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.
W Polityce prywatności zawarliśmy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Fundacji. Wskazujemy kluczowe kategorie osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy oraz na jakiej podstawie prawnej. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dokładamy niezbędnych starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz celem i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

II. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Dane przechowujemy zarówno w formie elektronicznej, jak również w formie dokumentacji papierowej. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją (por. niżej): przede wszystkim poczty e-mail i serwerów do przechowywania plików. Dokumentacja papierowa jest zabezpieczana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak również w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę, przy czym: zgoda musi być wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. W sytuacji wycofania zgody, przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie zakończone najszybciej jak to możliwe;
 2. jest to niezbędne dla zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. obsługi transakcji polegającej na wpłacie darowizny na rzecz Fundacji;
 3. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja danych na potrzeby księgowe lub podatkowe;
 4. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Fundacji lub strony trzeciej.

Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

 1. umożliwienie kontaktu;
 2. zapobieganie oszustwom lub działalności przestępczej, a także dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT;
 3. przeprowadzanie analizy dotyczącej sposobów korzystania ze strony internetowej Fundacji lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek lub ulepszeń strony;
 4. ustalanie lub dochodzenie przez Fundację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
 5. obsługa zapytań lub reklamacji pochodzących od Państwa przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych.

III. UDOSTĘPNIANIE DANCYH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za:

 • obsługę informatyczną Fundacji,
 • obsługę księgową Fundacji (dotyczy to danych osób wspierających nas darowiznami),
 • obsługę prawną Fundacji.

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych zachowując takie same zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.
Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługują prawa określone w rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którymi są: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie wyrażają zgody, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane.
Umowy (np. darowizny) można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w samej umowie. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać.
Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

V. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tą stroną, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.
Wszyscy pracownicy Fundacji, uzyskujący dostęp do danych osobowych, muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.
Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu odpowiednich rozwiązań technicznych, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych.

VI. PLIKI COOKIE

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, kiedy ją Państwo odwiedzają, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Państwa komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takiej jak JavaSript lub Flash. 
Pliki cookie są przez nas wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą. W celu wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, lub pozostawić je na domyślnym poziomie, umożliwiającym przetwarzanie danych. 
Prosimy, aby Państwa decyzja w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie podjęta była bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, będziemy mieli dostęp do plików cookie zapisanych na Państwa komputerze, kiedy znowu odwiedzą Państwo naszą stronę, lub kiedy otworzą Państwo email od nas. Dzięki temu, będziemy mogli ułatwić Państwu sposób korzystania ze strony oraz dostosować ją do Państwa potrzeb i indywidualnych upodobań.
Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie lub zdecydują się Państwo na ich późniejsze usunięcie albo zablokowanie, niektóre obszary lub funkcje naszej strony mogą być niedostępne. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności może podlegać zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Fundację.

Zamknij
Fundacja Żyj Bez Bólu nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu